Førskole

Førskole på Stige Friskole

Med Førskole vil vi forsøge at give børnene en tryg og meningsfuld overgang fra daginstitution til skole.

Førskole er et heldagstilbud fra den 1. marts til primo juli måned.

Der vil både være fri leg og målrettede aktiviteter, hvor børnene får lært hinanden at kende og får lært at begå sig blandt børn fra andre årgange. 

Børnene skal lære at kende skolens fysiske rammer og blive trygge ved at færdes blandt skolens nuværende elever. Så de kan føle sig helt klar og integreret, når de begynder i børnehaveklassen og fritidsordningen.

Vi finder det vigtigt, at børnene får mulighed for at udfolde sig i leg og andre aktiviteter i forhold til fantasi og individuelle behov, og samtidig får del i fælles oplevelser og samvær.

Nye forældre får kendskab til skolens rammer, der tager udgangspunkt i almindelige normer og regler, som vi kender dem fra familien og Stige Friskole.

Skolen bygger på en god og tæt kontakt mellem hjem og skole gennem en åben og fri dialog.

Basislokaler

Basislokaler

Førskole har til huse i SFO'en.

Åbningstider

Åbningstider

Hver dag fra kl. 8:00 til 13:00 er der er planlagte aktiviteter, derfor ser vi gerne, at alle børn deltager i dette tidsrum.

Der er mulighed for tilmelding til morgenpasning fra kl. 6:30. SFO'en lukker kl. 16:30.

Forældrebetaling

Forældrebetaling

Forældrebetaling pr. måned udgør 1.925 kr. inkl. morgenpasning. Juli måned er betalingsfri. Ekstra betaling for uge 27 (sommerferien) er på 250 kr.

Betaling foretages bagud.

Skolen yder søskendemoderation i Førskole på 40 %.

Personale

Personale

Mya Skikkild pædagog i sfo og skole, samt ansvarlig for Førskole.

Pernille Petersen pædagogisk assistent i børnehave og Førskole.

Ungmedarbejder ansat for et år i sfo'en.

Mýa

Mya Skikkild

Pædagog - ansvarlig for Førskole

Pernille Katuza Lund Petersen 2020

Pernille K. Lund Petersen

Pædagogisk assistent i skole, førskole og børnehave

Louise Wadstrøm (2)

Louise Wadstrøm

Pædagogmedhjælper i SFO og Førskole