Lejrskole

Skolen afvikler hvert år lejrskoler eller hytteture på alle klassetrin, og omfanget varierer alt efter klassetrin fra 1 til 4 overnatninger. Lejrskolerne indgår altid som et vigtigt led i undervisningen rent fagligt, men de er også på det sociale plan af stor betydning, da det giver elever og lærere mulighed for at være sammen på en anden måde, end de er vant til. 

Rejsemålene varierer meget lige fra f.eks. overnatninger på skolen, hytteture og teltture til Bornholmerture, sejlads med skoleskib og udlandsrejser.

Hvert 4. år tager hele skolen på "Megalejr" - fælles lejrskole for alle elever med deltagelse af hele skolens personale. Megalejren erstatter samme år lejrskolerne fra bh. klasse til 6. klasse samt 8. klasse.

 

Plan for afvikling af årlige lejrskoler

Børnehaveklasse

1 overnatning

1. klasse

1 overnatning

2. klasse

1 overnatning

3. klasse

2 overnatninger

4. klasse

2 overnatninger

5. klasse

2 overnatninger

6. klasse

2 overnatninger

7. klasse

4. overnatninger

8. klasse

2. overnatninger

9. klasse

4. overnatninger

Megalejr i skoleåret 19/20

2 overnatninger