UMV

Undervisningsmiljø, sundhedsprofil og trivselsråd

Undervisningsmiljøvurdering:

Skolen foretager mindst hvert 3. år en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. Her anvender vi "Klassetrivsel.dk"

 

Sundhedsprofiler: 

Skolen deltager en gang om året i det kommunale ”Skolesundhed.dk” på alle klassetrin.

 

Trivselsråd:

Et antal gange i løbet af skoleåret, er der på lærermøderne referat fra elevernes trivselsråd, hvor der bliver sat fokus på den enkelte elevs trivsel og skolens undervisningsmiljø.